گریه نوزاد

به عنوان یک مادرِ دارای کودک شیرخوار، تقریــبــا عادی اسـت که جسم، ذهـن و روح شمـــا کامـلــا مشـغول یک دنــیـای دیــگر که در آن همـه افکارتان ، حول کودکــتان می چرخد ، باشد مادران جدیــد باید با چالش های ناخوانـده ای مثـل کاهـــش اضافـــه وزن بارداری، ترک های پوستی و هورمون های نامــیــزان که ممـکن اسـت موجب ریــزش مو و افـــســردگـی شوند، دست و پنـجـه نرم کنند.

 

پس برای یک مادر خسـته و پر از استـــرس، گریه ی مداوم کودک اغـلـــب خیـلـــی قابـل تحمـــل نیسـت. یکــی از سخـت تریـن موضوعات ( خیلـــی مهـم برای سلـامـت عقل شما) یادگیـــری راه های متوقف کردن گریه نوزاد اســت.همــه می دانـــنــد گریه و بیقراری برای نوزادان امری کامـــلــا طبیعی است، امـــا زمـــانی می رسد که این گریـــه ها با وجود نداشتن مشـــکلـــات اولیه تمـــامی نداشـــتـه و موجب نگرانـــی والـــدیــن شود.

خوشبخــتــانــه چنـدین راه طبـیعـی وجود دارد که می توانـــیــد از آن ها اســتـــفــاده کنید. هر بچــه ای به یک سری از روش ها پاســخ می دهـد و بعضـی از این روش ها ممکن اســـت در مورد سایـــر بچه ها منـــاســـب نباشـــد خیلـــی مهـم است که، قبــل از به کار گیـــری ایـن شیوه های خانــگـی، علـــت گریه کردن نوزادتان را بدانـــیــد.

 

گریه نوزاد را چطور تمام کنیم؟ روش هایی ساده و کاربردی برای پدران و مادران

علت و دلیـــل گریــه ی نوزاد چیـــســـت؟

آیا گریـه ی نوزاد متوقف نمی شود؟ اگــر نوزاد شمــا دست از گریـه کردن بر نمی دارد ، چند دلیل دارد ؛ لیـــســـت پایـیـن ، بیشتـریـــن دلـــایـلـــی اسـت که باعـث گریه ی نوزاد می شوند. به طور واضح، بچــه ها زمــانی که به توجه نیاز دارنـد ،گریـه می کنــند ،

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.