گم شدن دختر تنها در کوه های سقز و نجات از مرگ توسط سپاه

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : فــرمــانده سپـاه شهرســتـان سقـز از نجـــات جان و پیـــدا شدن کودکـــی ۳ سالـه در کوه‌های بخـش سرشــیو سقـــز توسط تیم گشتـــ‌ـــزنـی سپــاه ایــن شهرستان خبــر داد.با فانوس همراه باشید گم شدن دختر تنها در کوه های سقز و نجات از مرگ توسط سپاه

گم-شدن-دختر-تنها-در-کوه-های-سقز-و-نجات-از

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

گم شدن دختر تنها در کوه های سقز و نجات از مرگ توسط سپاه

فـــــــانــــــــوســــــــ : سرهنگ یعــقوب صفـاری از نجات جان دخــتر 3 ساله روستایــی از مرگ حتـــمــی توسط نیــروهای سپـاه شهــرســتـــان سقـــز خبر داد و اظـهـار داشــت: روز دوشنـبــه (دوم مرداد ماه) نیروهای این سپــاه در حال گشـت‌ـزنــی در کوه‌هـــای بخش سرشـیو حوالی “روستـــای حاجــ‌ممــدان” بودند که یکی از نیروها متوجه سرخوردن وسیـلـهـ‌ــای از روی تپــهــ‌ای به سمــت پاییـن میـــ‌ـــشود.

مجله اینترنتی فانوس : وی گفــت: نیـروهای سپــاه پس از مشـــاهـــده ایـن صحــنـــه به سرعـت به سمـت آن تپه میـــ‌ــروند و متوجه میـ‌ـــشوند که یک دخـتـــر بچـه 2 الی 3 ساله بوده که از روی تپـــه به سمـــت پاییــن سرازیـر شده اسـت.

فرمـانده سپاه شهـــرسـتـــان سقز تصـــریــح کرد: خوشبخــتانــه نیروهای ما به موقع در محـل حاضــر شدند امــا اگـر کمــی دیـرتر رسـیـــده بودنــد وی به داخــل دره سقوط Fall میـــ‌کـــرد.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

گم شدن دختر تنها در کوه های سقز و نجات از مرگ توسط سپاه

فانوس : وی گفت: نیروهای ایـن تیـم پس از اطـمـــینان از سلامـتــی دخـتـر بچـه پیـــدا شده، به دنبـال خانواده آن کودک تمـام منطـــقــه را دیـــد زدند اما کسی را در آن حوالی پیــدا نکــردند و به ناچـــار به داخل روستا برگــشـتـنـد و پس از پیدا کردن منزل پدری توسط مردم روستـا، آن را تحویل خانواده خود دادنــد.

صفـاری افـزود: نکـتــه جالـب اینجـــا بود که خانواده ایــن دخــتـر کوچولو اصـلاً از گم شدن فرزنـدشـــان خبــر نداشـتـنـــد! و وقتـی نیـــروهای سپـاه موضوع را برای آنان توضیـح دادنـــد، کامـلاً شوکه شده بودند و در نهــایـت از زحمـات این تیــم تشــکر و قدردانـــی کردنــد.

فانوس : وی اظهــار کرد: این دختـر بچـه قریب به 2 الـــی 3 کیـــلومتـر از محـل سکونت خود دور شده بود.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.