یکی دیگر از قربانیان حادثه 11 سپتامبر پس از 16 سال شناسایی شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : فـــناوری جدید تشــخـیــص هویت توانــست گره از مجـهول مانـدن آخریـن قربـــانی بزرگــتــریـن واقـعــه تروریستـــی امریــکـــا بازکـــند.دفتـــر پزشکــی قانونی نیویورک اعـلـام کرد که یکی دیــگـر از قربـانـــیــان 11 سپتـامـــبــر را پس از 16 سال شناسایی کرده اســت.با فانوس همراه باشید یکی دیگر از قربانیان حادثه 11 سپتامبر پس از 16 سال شناسایی شد

یکی-قربانیان-حادثه-11-سپتامبر-پس

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

یکی دیگر از قربانیان حادثه 11 سپتامبر پس از 16 سال شناسایی شد

فانوس : به گفــتــه دفتـر پزشـــکی قانونی شهر نیویورک این قربـــانــی مرد ۱۶۴۱ امـــیـــن نفری اســت که از میــان ۲۷۵۳ نفری که در آن حمــلـه به برج های دوقلو کشـتـه شدنــد شناسـایـــی می شود.
هویت او که با کمک یک فنـــاوری جدیــد دی ان ای مشــخص شد به درخواست خانواده اش محفوظ می مانـد.

فـــــانــــــوســـــ : آخـرین موردی که یکی دیـــگر از قربانیـــان آن حمـله شناسایـــی شده بود مربوط به دو سال پیش در ماه مارس 2015 بود.
دفتـر پزشکـی قانونی شهـر نیویورک از سال ۲۰۰۱ مشـــغول جمـع آوری نمونه های دی ان ای از محـل حمــلات بوده اسـت.
در مجــموع هنوز ۱۱۱۲ نفر هستـــند که بقـایای اجـــســـاد آنـــها شنـاسایـی نشـده اســـت.
در آن روز هواپیـمـاربـایــان دو هواپیــمای مسـافربــری را به برج های دوقلو در منـــهتــن کوبیــدند.
فانوس : یک هواپیمای ربوده شده دیگـر در پی درگـــیـری مسافران با هواپـــیــماربـایان در پنســلـیوانـــیا سقوط Fall کرد و یک هواپـیما هم به ساختمان پنـــتـــاگون در نزدیـــکی واشـنــگـــتـن کوبیده شد.
در مجموع نزدیــک به سه هزار نفـر در آن حملات کشـتــه شدنـد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.