شیعیان یک کعبه داخل کشور خود یعنی ایران درست کرده اند و انتظار دارند که حضرت مهدی از انجا ظهور کنند.

.

مفتی تندور وهابی عربستانی “علی الربیعی” در صفحه رسمی تویتر خود مدعی شده که شیعیان یک کعبه داخل کشور خود یعنی ایران درست کرده اند و انتظار دارند که حضرت مهدی از انجا ظهور کنند.

این ادعای مضحک او همرا با تایید همفکران وهابی خود قرار گرفت که اکثر آنها به علت عدم تسلط شان  به زبان فارسی هرگونه خبر دروغی در مورد ایران را باور می کنند.

Capture

پیشتر نیز این مفتی وهابی  با طرح مسئله ای در تویتر تعجب مخاطبان را برانگیخت.

این مفتی وهابی در سخنانی توهین آمیز اظهار داشت: شیعیان بدون پرداخت جزیه در بین ما زندگی می کنند در حالیکه شرع می گوید تمام غیر مسلمانان باید برای زندگی در یک کشور اسلامی جزیه پرداخت کنند. جزیه یک قانون شرعی است و پیش ازاین نیز خلفای اسلامی آن را از مجوس(یعنی زرتشتیان) بحرین و بربر دریافت می کرده اند و در این حکم، اجماع وجود دارد.

از بین فتوای مضحک وی می توان به این فتوا نیز اشاره کرد: بر تمام منشی های زن واجب است، سه بار به مدیرشان شیر بدهند تا در حکم مادرشان باشند و بتوانند کنار آن ها کار کنند.

نکته قابل توجه در شخصیت این مفتی این است که وی خود را کارشناس جهانی در مسائل عقلی و تست هوش می داند و می تواند ضریب هوشی افراد مختلف را به مقدار صد درصد افزایش دهد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.