نوشته هایی با برچسب آسیب های پزشکی شراب

جامی از طرف شیطان برای انسان ها / خطر برای شما و فرزندان شما

جامی از طرف شیطان برای انسان ها / خطر برای شما و فرزندان شما

پدیده پارتی یا میهمانی‌های مختلط آسیب جدی و پرخطری است که در دسترس اغلب جوانان کشور به ویژه پایتخت‌نشینان محسوب می‌شود. به خصوص که این روزها، گروه های اینترنتی فعال با ارسال ایمیل از افراد می‌خواهند که به عضویت این گروه‌ها درآیند تا گردش‌های دسته جمعی، ملاقات‌های جمعی و میهمانی‌ها را امتحان کنند. پارتی‌ها به […]


4 سال پیش admin اجتماعی