شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"آقای قرائتی"

آدمها سه دسته اند: عینک، ملحفه، فرش

آدمها سه دسته اند: - عینک - ملحفه - فرشوقتی یک لکه ی چایی بنشیند روی عینکت، "بلافاصله" زود آن را با "دستمال کاغذی" پاک می کنی وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه، می گذاری "سر ماه" که لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با "چنگ"می شویی وقتی همان لکه بنشیند روی فرش، می گذاری "سر سال" ، با "دسته بیل" به جانش می افتی... خدا ( و به تعمیم آن: ولی خدا) هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک و زلا ...

ادامه نوشته