نوشته هایی با برچسب احکام اوراق بهادار

سوال : آیا جایزه دادن از اوراق بهادار و کمک های خیرخواهانه به خود مردم جایز است ؟

سوال : آیا جایزه دادن از اوراق بهادار و کمک های خیرخواهانه به خود مردم جایز است ؟

مجله اینترنتی فانوس :  انفاق، وقف و صدقه روش های مشروع و رایجی است که از گذشته برای کمک به نیازمندان و انجام کار های عام المنفعه وجود داشته است اما امروزه با گسترش تکنولوژی، گاه مشاهده می شود که برای جلب کمک های مردمی از شیوه های نوینی همچون فروش اوراق خیریه استفاده می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که […]


1 سال پیش مهدی صبوری دینی و مذهبی