نوشته هایی با برچسب ازدواج سفید چیست

ازدواج سفید به چه نوع ازدواجی می گویند…؟

ازدواج سفید به چه نوع ازدواجی می گویند…؟

ازدواج سفید به چه نوع ازدواجی می گویند…؟ نظر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا موقت دارد، خواهشمند است دیدگاه شرع […]


10 ماه پیش Amirrostami دینی و مذهبی

ازدواج سفید دختران و پسران ایرانی و راهی سیاه و نابودی

ازدواج سفید دختران و پسران ایرانی و راهی سیاه و نابودی

یک روانشناس اجتماعی «ازدواج سفید» را پیوندی به سیاهی یک عمر معرفی کرد و گفت: تبعات ازدواج سفید برای بانوان فاجعه‌آمیزتر است. جاوید ثمودی در خصوص ازدواج سفید گفت: منظور از ازدواج سفید، زندگی مشترک یک زوج بدون ازدواج رسمی است. این فوق دکترای روانشناسی کاربردی گفت: ازدواج سفید پدیده نامتعارف و ناآشنایی است که […]


3 سال پیش admin اجتماعی