نوشته هایی با برچسب ازدواج فوتبالیست مشهور با زنی که 20 سال از او بزرگتر است

فوتبالیست مشهور ایرانی با زنی ازدواج کرد که ۲۰ سال از او بزرگتر است

فوتبالیست مشهور ایرانی با زنی ازدواج کرد که ۲۰ سال از او بزرگتر است

مجله اینترنتی فانوس : روزنامه خبر ورزشی در ستون “حاشیه نوشت” یکشنبه خود نوشت:به صورت اتفاقی آنها همسایه بودند و البته تا آن زمان همدیگر را ندیده بودند.فوتبالیست که از ماشینش پیاده شد طرفداران برای امضا و عکس سراغش رفتند و… در حالی که آن خانم ثروتمند بی توجه به فوتبالیست معروف از کنارشان گذشت. برای […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری