نوشته هایی با برچسب اسلام آوردن ناپلئون

آیا ناپلئون مسلمان شد  ؟ عقیده ناپلئون درباره اسلام

آیا ناپلئون مسلمان شد ؟ عقیده ناپلئون درباره اسلام

در آن وقت بیشتر مردم مصر معتقد بودند که ناپلئون مسلمان شده است؛ او هم از این شایعه بدش نمی‌آمد و آن را تکذیب نمی‌نمود زیرا از آن اغراض سیاسی خود را تامین می‌نمود. متن زیر مقاله‌ای است تحت عنوان «عقیده ناپلئون درباره اسلام» که درباره نگاه ناپلئون بناپارت، پادشاه فرانسه نسبت به آیین‌های آسمانی […]


3 سال پیش admin تاریخ