نوشته هایی با برچسب اسلحه قدیمی

خطرناک ترین سلاح های تاریخی و باستانی +‌عکس

خطرناک ترین سلاح های تاریخی و باستانی +‌عکس

سیر تکامل اسلحه ها در تاریخ بسیار جالب است و از زمان نخستین انسان ها سلاح های ساخته می شده و این سلاح ها به مرور به اسلحه های امروزی تبدیل شده اند. با توجه به نبود امکانات و همچنین سطح آگاهی پایین انسان های باستانی اسلحه های آن ها نیز بسیار ساده بوده است. […]


4 سال پیش admin تاریخ