نوشته هایی با برچسب اس ام اس میلاد امام رضا

پیامک ، شعر و متن زیبا میلاد امام رضا علیه السلام / sms اس ام اس

پیامک ، شعر و متن زیبا میلاد امام رضا علیه السلام / sms اس ام اس

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات بر شافع ما روز قیامـت صـلوات در شـام ولادتـش که شادنـد همـه بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * گفتی که بلا بلا بلا ، […]


3 سال پیش admin اس ام اس sms