شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اشعار قیصر امین پور"

اشعار زیبا و خواندنی دکتر قیصر امین پور

قیصر امین پور / خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری لحظه های کاغذی را؛ روز وشب تکرارکردن خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری آفتاب زرد وغمگین؛ پله های رو به پایین سقفهای سرد و سنگین؛ آسمانهای اجاری با نگاهی سرشکسته؛ چشمهایی پینه بسته خسته از درهای بسته؛ خسته از چشم انتظاری صندلیهای خمیده؛ میزهای صف کشیده خنده های لب پریده؛ گریه های اختیاری عصر جدوله ...

ادامه نوشته