نوشته هایی با برچسب اشعار قیصر امین پور

اشعار زیبا و خواندنی دکتر قیصر امین پور

اشعار زیبا و خواندنی دکتر قیصر امین پور

قیصر امین پور / خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری لحظه های کاغذی را؛ روز وشب تکرارکردن خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری آفتاب زرد وغمگین؛ پله های رو به پایین سقفهای سرد و سنگین؛ آسمانهای اجاری با نگاهی سرشکسته؛ چشمهایی پینه بسته خسته […]


1 سال پیش مهدی صبوری گوناگون