شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اعتماد به پسر خوشتیپ دانشگاه"

پسر خوش تیپی که اعتمادم را جلب کرده بود اما در خانه مجردی اش آبرویم بر باد رفت

مجله اینترنتی فانوس : پس از گرفتن دیپلم، به دانشگاه راه پیدا کردم و در مقطع کارشناسی در یکی از شهرهای استان گلستان پذیرفته شدم. از این که می خواستم به دانشگاه بروم، خیلی خوشحال بودم، اما پدر و مادرم در عین خوشحالی، نگران به نظر می رسیدند چراکه برای اولین بار من از آن ها جدا می شدم و مجبور بودم در شهر دیگری دور از خانواده ام زندگی کنم. آن زمان، علت نگرانی مادرم را نمی فهمیدم و فقط به پیشرفت در زندگی می اندیش ...

ادامه نوشته