شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"افغانستان در 50 سال قبل"

تمدن و تکنولوژی افغانستان در 50 سال قبل + عکس

اینجا افغانستان است، 50 سال پیش! استعمار پیر و قدرت های استعماری جهان ببینید چه به روزگار همسایه ما آوردن همسایه که روزی جزو این ملت بودن جزو ایران بزرگ بودن و هموطن ما به حساب می آمدن .... مرگ بر حکومت های استعماری جهان نیروگاه آبی تولید برق آزمایشگاهی در یک مرکز تحقیقات واکسن ...

ادامه نوشته