نوشته هایی با برچسب افغانستان در 50 سال قبل

تمدن و تکنولوژی افغانستان در 50 سال قبل + عکس

تمدن و تکنولوژی افغانستان در 50 سال قبل + عکس

اینجا افغانستان است، 50 سال پیش! استعمار پیر و قدرت های استعماری جهان ببینید چه به روزگار همسایه ما آوردن همسایه که روزی جزو این ملت بودن جزو ایران بزرگ بودن و هموطن ما به حساب می آمدن …. مرگ بر حکومت های استعماری جهان نیروگاه آبی تولید برق آزمایشگاهی در یک مرکز تحقیقات واکسن


4 سال پیش admin مجله خبری