نوشته هایی با برچسب اینجا هم همانند ایران برای کار پیشنهاد بی شرمانه میدهد

صدف طاهریان : آمدنم به ترکیه اشتباه بود, اینجا هم همانند ایران برای کار پیشنهاد بی شرمانه میدهند

صدف طاهریان : آمدنم به ترکیه اشتباه بود, اینجا هم همانند ایران برای کار پیشنهاد بی شرمانه میدهند

مجله اینترنتی فانوس : صدف طاهریان بازیگر کشف حجاب کرده ایرانی درگفتگو با روزنامه هابر تورک ترکیه گفت : اشتباه کردم به ترکیه آمدم. اینجا هم برای کار پیشنهاد غیراخلاقی می دهند. فکر می کردم اینجا فرق دارد اما اشتباه می کردم . در اینجا درآمدم ناچیز است و خانواده ام خرجم را میدهند . […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری