نوشته هایی با برچسب اینستاگرام ابرو

ملت همیشه در صحنه این بار در صفحه اینستاگرام ابرو گوندش!

ملت همیشه در صحنه این بار در صفحه اینستاگرام ابرو گوندش!

با شنیدن خبر کودتای ترکیه کاربران ایرانی جویای حال خواننده معروف ترکیه ای ابرو گوندش در اینستاگرامش شدند.   هجوم کاربران ایرانی به اینستاگرام خواننده معروف ترکیه ای کاربران همیشه در صحنه حاضر ایرانی این بار هم با هجوم به اینستاگرام خواننده معروف ترکیه ای ابرو گوندش صحنه را خالی نگذاشتند. کاربران ایرانی که مدتی […]


2 سال پیش admin طنز و خنده دار