نوشته هایی با برچسب این بره شهر شیکاگو را بهم ریخته بود اما …

این بره شهر شیکاگو را بهم ریخته بود اما …

این بره شهر شیکاگو را بهم ریخته بود اما …

مجله اینترنتی فانوس : تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به لحظه ای می‌شوند که بره فرار کرده از کشتارگاه، برای شهر شیکاگو ترافیک درست کرده است. این حیوان بیچاره در تلاش بود که راه بازگشت خود را به حومه‌های شهر، یعنی از جایی که آن را آورده بودند؛ پیدا کند اما با گم شدن […]


7 ماه پیش مهدی صبوری اجتماعی