نوشته هایی با برچسب این تصاویر تاثیرگذار را از دست ندهید

یک مسابقه جالب در چین+ عکس

یک مسابقه جالب در چین+ عکس

کنندگان چنان مهارتی در ماهیگیری داشت که حتی از دهانش برای نگاه داشتن ماهی استفاده کرد غذاهای ژاپنی با ماهی خام در دنیا مشهور است ولی این مرد چینی یک رقابت باستانی بین هم وطنانش و جزیره همسایه را به وضع مضحکی رساند. ماهیگیران باید مراقب می بودند تا ماهی از دستان آنها لیز نخورد […]


4 سال پیش admin گوناگون

این تصاویر تاثیرگذار را از دست ندهید

این تصاویر تاثیرگذار را از دست ندهید

این تصاویر حرفهای زیادی برای گفتن دارند خیلی زیبا هستند.تاثیر گذارتین تصاویر


4 سال پیش admin گوناگون