نوشته هایی با برچسب بانک ملی

سارقان بانک ملی ایران دستگیر شدن + عکس

سارقان بانک ملی ایران دستگیر شدن + عکس

سارقان بانک ملی تنکابن که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد سرقت کرده بودند دستگیر شدند.   دستگیری سارقان بانک ملی تنکابن نبی محسنی، د اد ستان تنکابن اظهار کرد :هفته گذشته سه نفر از طریق سوراخ کرد ن د یوار بانک ملی تنکابن مبلغ ۲۵۰میلیون تومان وجه نقد را سرقت کرد ند . وی اظهار […]


2 سال پیش admin مجله خبری