نوشته هایی با برچسب با این عینک کور بینا میشود

وقتی فناوری به کمک خداوند کور را بینا میکند / عینک جادویی

وقتی فناوری به کمک خداوند کور را بینا میکند / عینک جادویی

مجله اینترنتی فانوس : افرادی که به دلیل بیماری ماکورایی چشم که در اثر پیر چشمی اتفاق می افتد بینایی خود را از دست می دهند به کمک تکنولوژی جدید چشم بیونیک این امکان را پیدا کرده اند که بتوانند باری دیگر دیدن را تجربه کنند و بینایی خود را به دست آورند. متخصصین فناوری […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری