نوشته هایی با برچسب برای محافظت از چشم زخم چشم بد

آيا تخم مرغ شكستن و اسفند دود كردن برای رد چشم زخم سند دینی دارد ؟

آيا تخم مرغ شكستن و اسفند دود كردن برای رد چشم زخم سند دینی دارد ؟

آيا تخم مرغ شكستن و اسفند دود كردن براي رد نظر صحت و سند دارد؟ برای یافتن پاسخ سؤال بالا، باید به مطالب ذیل توجه کنید: 1- بايد دانست اسباب و علل پديده ها ، منحصر به اسباب عادي و محسوس نيست و خداوند در جهان هستي براي بعضي پديده ها چندين علت قرار داده […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی