نوشته هایی با برچسب برخورد با کودکان قلدر

چگونگی مواجهه با کودکان قلدر

چگونگی مواجهه با کودکان قلدر

سعي کنيد اسباب بازي هاي خشن را از دسترس او دور کنيد. طبيعي است که اگر اسباب بازي خشن در دسترس او باشد، به بازي هاي خشن گرايش پيدا مي کند. گاهي والدين بسيار آرام و خونسرد از قلدري و برخي رفتارهاي فرزند خود بسيار تعجب مي کنند. چنين والديني اغلب تصور مي کنند که […]


4 سال پیش admin روانشناسی