نوشته هایی با برچسب برخورد مناسب با دختر سرکش و پر حرف

مجازات‌های عجیب برای زنان پرحرف و سرکش در زمان ملکه الیزابت اول

مجازات‌های عجیب برای زنان پرحرف و سرکش در زمان ملکه الیزابت اول

مجازات‌های عجیب برای زنان پرحرف و سرکش در زمان ملکه الیزابت اول ملکه الیزابت اول در زمان شکسپیر نزدیک به چهل و پنج سال (از 1558 تا 1603) بر انگلستان حکومت می‌کرد. وی در زمان حکومتش، کلیسای انگلستان را دوباره برقرار کرد، به جنگ با فرانسه پایان داد، از نقاشی و تئاتر حمایت کرد و […]


3 سال پیش admin تاریخ