نوشته هایی با برچسب بهشت زهرا

اولین مزار قطعه هنرمندان و نخستین هنرمندی که در این قطعه آرمید

اولین مزار قطعه هنرمندان و نخستین هنرمندی که در این قطعه آرمید

اولین مزار قطعه هنرمندان و نخستین هنرمندی که در این قطعه آرمید قطعه هنرمندان در بهشـــت زهرا و خانه ابدی صدها هنرمند کشـــورمان برای اولین بار مزار فرزند ملک الشـــعرای بهار را در خود جــای داد. ملک مهرداد بهار پژوهشگر و نویســـنده، پسر ملک الشعرای بهار نخستین هنرمندی اســـت که در قطـــعه هنرمندان بهشت زهـــرای […]


3 ماه پیش Amirrostami دانستنی ها

زنده شدن پسر جوان ۲۵ روز بعد از اعدام !!!!!!!

زنده شدن پسر جوان ۲۵ روز بعد از اعدام !!!!!!!

مادر و خاله ی قاتل اعدامی چند روز پس از دفن به دادگاه مراجعه کردند و به شدت اصرار داشتند که باید قبر گشوده شود چرا که آنها صدای فریاد از قبر می نشوند، بالاخره دستگاه زنده یاب بر سر مزار برده شد تا ماجرا روشن شود. شنیدن صدا از قبر دستگاه زنده یاب را […]


11 ماه پیش admin مجله خبری