نوشته هایی با برچسب به زندان نرفتن صادق زیبا کلام

مصاحبه جذاب و خواندنی با صادق زیبا کلام

مصاحبه جذاب و خواندنی با صادق زیبا کلام

مجله اینترنتی فانوس : خوب یا بد هر چه هست، خودش است؛ این مهمترین ویژگی مثبت صادق زیباکلام است. استاد دانشگاهی که همه تنها اظهارنظرهای صریحش را میبینند که یا موافقش هستند یا مخالف. چه زمانی که در گفت وگو با رسانه های خارجی از ایران دفاع می کند و چه وقتی که در صدا […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری