نوشته هایی با برچسب تشنگی

مصرف غذاهای شور گرسنگی شما را تشدید می کند

مصرف غذاهای شور گرسنگی شما را تشدید می کند

مصرف غذاهای شور گرسنگی شما را تشدید می کند نتایجج تحقیقات محــققان نشان داد که با خـــوردن غذاهای شور گرســـنه تر میشوید و ارتباط مســـتقیمی بین خوردن غـــذاهای شور با تولید ادرار وجـــود دارد. اغلـــب افراد گمان میکنند که با خـــوردن غذاهای شور تشنگـــی به سراغ آنها می آیـــد و تشنه تر میشـــوند اما نتایج […]


6 ماه پیش Amirrostami پزشکی و سلامت

شکست اعتصاب غذایی که از سال ۲۰۰۰ شروع شده بود

شکست اعتصاب غذایی که از سال ۲۰۰۰ شروع شده بود

یکی از فعالان حقوق بشر که ۱۶ سال پیش در سال ۲۰۰۰ اعتصاب غذا کرده بود به این اعتراض خود پایان داد .   اعتصاب غذا ۱۶ ساله پایان یافت ایروم چانو شارمیلا، فعال حقوق بشری در هند اعتصاب غذای خود را در سال ۲۰۰۰ و در اعتراض به قانونی آغاز کرد که در مناطق […]


1 سال پیش admin مجله خبری