نوشته هایی با برچسب تلاش های محمد رضا شاه پهلوی

تلاش های پادشاه برای بی حجاب کردن زنان و دختران ایرانی

تلاش های پادشاه برای بی حجاب کردن زنان و دختران ایرانی

محمدرضا شاه نتوانست و یا شاید نخواست سیاست‌های پدرش رضاشاه را درباره منع حجاب و چادر پی بگیرد، اما با روشی متفاوت به دنبال حذف چادر و پوشش اسلامی از جامعه بود. رضاشاه گرچه توانسته بود با سیاست‌های ظالمانه و به زور سرنیزه، حجاب بخشی از زنان جامعه را بردارد و زنان بسیاری را ناچار […]


3 سال پیش admin تاریخ