نوشته هایی با برچسب ثروت هدایتی

ثروت میلیاردی یک ایرانی و خرید ختافه سوژه یاهو ! + عکس

ثروت میلیاردی یک ایرانی و خرید ختافه سوژه یاهو ! + عکس

موضوع احتمال خرید سهام تیم ختافه توسط حسین هدایتی دست مایه گزارشی در وب سایت یاهو اسپورت شده است. در این گزارش که ترجمه ای از اظهارنظرهای هدایتی درباره خرید سهام ختافه است، ثروت این میلیارد شاغل در فوتبال ایران 2 و نیم میلیارد یورو برآورد شده است، که البته مشخص نیست چقدرحقیقت داشته باشد. […]


3 سال پیش admin مجله خبری