نوشته هایی با برچسب جنده تهران

بعضی زنان روسپی فقط با ۵۰۰۰ تومان تن فروشی می کنند ! / همه چیز درباره یک معضل اجتماعی

بعضی زنان روسپی فقط با ۵۰۰۰ تومان تن فروشی می کنند ! / همه چیز درباره یک معضل اجتماعی

وضعیت تن فروشی در پایتخت آرام آرام به سمت آژیر خطر کشیده می شود اما مسئولان همچنان از بیان آمارها و وضعیت هراس دارند و حتی وزیرکشور هم هیچ حرفی از این آسیب اجتماعی به بهارستانی ها نزد. فانوس : به نقل از سلامت نیوز . روسپی گری یا تن فروش به افرادی گفته می […]


2 سال پیش admin اجتماعی