نوشته هایی با برچسب حافظه پرنده

رکوردهایی که دست پرندگان است / بلندترین ،سریع ترین، بیشترین شتاب ،کوچکترین پرنده

رکوردهایی که دست پرندگان است / بلندترین ،سریع ترین، بیشترین شتاب ،کوچکترین پرنده

رکورد بلندترین پرواز از نظر ارتفاع در اختیار کرکس است. این پرنده می تواند بسیار اوج بگیرد و گاهی اوقات به اندازه 11 هزار متر از زمین فاصله می گیرد. یک بار یکی از این پرنده ها با یک هواپیما در ارتفاع 11هزار و 274 متری برخورد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پرنده ها از […]


4 سال پیش admin مجله خبری