نوشته هایی با برچسب حسرت طولانی

نگاه حرام و حسرت طولانی/بررسی نگاه بد از منظر روانشناسان و اسلام

نگاه حرام و حسرت طولانی/بررسی نگاه بد از منظر روانشناسان و اسلام

چشم یکی از اعضای حساس بدن است که انسان برای مراقبت از آن حتّی به طور ناخودآگاه هم از آن حفاظت می کند. مثلا زمانی که چیزی به سوی چشم پرتاپ شود، هر فردی به طور غیر ارادی دستش را برای محافظت از چشمانش بالا می برد. امّا مهم تر از حفاظت ظاهری، حفاظت باطنی […]


4 سال پیش admin دینی و مذهبی