نوشته هایی با برچسب حشمت فردوس

حشمت فردوس تاوان نقش مالک اشتر را میدهد؟

حشمت فردوس تاوان نقش مالک اشتر را میدهد؟

در گفت‌و‌گو با ارجمند از تبعات نقش «مالک اشتر» بعد از حدود 20 سال پرسیدم و از ادامه راهش تا «حشمت فردوس». او در فرازهای دیگر این مصاحبه از سیاست فرهنگی آثار نمایشی گفت و از زندگی خصوصی‌اش. متن این گفت‌و‌گو اکنون پیش روی شما است. روزنامه ایران: اگر با بازیگران پیشکسوت صحبت کنید اغلب […]


4 سال پیش admin سینما فرهنگ و هنر