شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"حمله به محیط بانان"

داستان وحشتناک محیط بانان در برابر خطرناک ترین شکارچی ها!

فانوس به نقل از دوهفته نامه جامعه پویا - الهه موسوی: با شکارچی پنج قدم فاصله داشتم؛ گفت نیا، می زنم! جلوتر رفتم. دوباره گفت بیای می زنم! باید انتخاب می کردم؛ یا طبیعت و وظیفه ام را یا زندگی خودم را. دومی را انتخاب نکردم. شلیک کرد؛ انگار به یکباره آتشی در وجودم فرو رفت یا مثل این بود که شیشه ای را با فشار زیاد توی شکمم ریز ریز کردند. هفت، هشت متر پرت شدم عقب.   با همان یک شلیک ۶۷ ساچمه در وجودم جا خوش کرد و ...

ادامه نوشته