نوشته هایی با برچسب خانوم های شاغل چه کارهایی را باید در زندگی مشترک انجام دهند

خانوم های شاغل چه کارهایی را باید در زندگی مشترک انجام دهند ؟

خانوم های شاغل چه کارهایی را باید در زندگی مشترک انجام دهند ؟

مجله اینترنتی فانوس : طبیعی است که زن و شوهرهای شاغل نتوانند وقت خیلی زیادی را با هم بگذرانند. یک سوم شبانه روز خواب، یک سوم دیگرش کار، رفت و آمد و… این مشاغل علی رغم همه محاسنشان گاهی دشمنی نرمی با نهاد خانواده دارند. هرچند به طرزی موزمارانه این وجه خودشان را نشان نمی […]


1 سال پیش مهدی صبوری آموزش مسائل زناشویی ( ویژه متاهلین )