نوشته هایی با برچسب خشم مرد و زن

ساعت خشم چه ساعتی است ؟ این ساعتها به عصبانیت همسرتان گیر ندهید !

ساعت خشم چه ساعتی است ؟ این ساعتها به عصبانیت همسرتان گیر ندهید !

عصبانیت‌ها ی بی موقع عواملی هستند که در تیره و تار شدن آرامش در زندگی نقش مهمی ایفا می‌کنند. رسیدن به آرامش و حفظ آن یکی از نشانه‌های یک زندگی موفق زناشویی است و عصبانیت‌ها و پرخاشگری‌های بی موقع عواملی هستند که در تیره و تار شدن این آرامش نقش مهمی ایفا می‌کنند. آیا می‌دانستید […]


2 سال پیش admin آموزش مسائل زناشویی ( ویژه متاهلین )