نوشته هایی با برچسب خنده دار ترین فک و فامیله داریم

عاخه فک و فامیله داریم ؟ / سری جدید طنز خنده دار

عاخه فک و فامیله داریم ؟ / سری جدید طنز خنده دار

داشتم رانندگی میکردم یهو مامانم که بغل دستم بود جیغ زد… من گفتم حتما الان یه تریلی میاد میزنه بهم تند فرمونو پیچوندم و ترمز کردم در همین حین جهاربار فاتحه خوندم.توبه هم کردم.اما خبری نشد.به مامانم گفتم چرا جیغ زدی؟ گفت نگاه چه آسمون قشنگه!! + – + – + – + – + […]


3 سال پیش admin طنز و خنده دار