نوشته هایی با برچسب خوابیدن با آرایش

خطری که خوابیدن با آرایش شما را تهدید می کند!

خطری که خوابیدن با آرایش شما را تهدید می کند!

خطری که خوابیدن با آرایش شما را تهدید می کند!   اینکه فقط بدانیم خوابیدن با آرایش چقدر مضر است، کافی نیست باید تنبلی را کنار بگذاریم تایید این موضوع خجالت ندارد: برای همه‌ی خانومها پیش آمده که یکی دو بار با آرایش بخوابیم. علت این کار چه یک هفته کار طاقت فرسا باشد و […]


1 سال پیش msr پزشکی و سلامت