نوشته هایی با برچسب خیابان

اتفاق وحشتناک در پایتخت / زمین شکافت

اتفاق وحشتناک در پایتخت / زمین شکافت

مجله اینترنتی فانوس : حادثه ای دیگر در غرب تهران و نشست زمین این منطقه را به وضعیت هشدار در آورد و تحقیقات برای علت یابی این حاثه هولناک ادامه دارد.  نشست ناگهانی زمین دریکی ازخیابان‌های غرب تهران و ایجاد گودالی ۸ متری به قطر ۶متر در وسط این خیابان پرتردد و مقابل پارکینگ یک […]


1 سال پیش مهدی صبوری گوناگون