نوشته هایی با برچسب داستان زنی که بروی داریوش اسید پاشید

مشهورترین خبر اسید پاشی تاریخ ایران در کاباره ارم تهران به داریوش + عکس

مشهورترین خبر اسید پاشی تاریخ ایران در کاباره ارم تهران به داریوش + عکس

پوشش گسترده خبر اسیدپاشی 26 مرداد سال 1356 در کاباره ارم تهران بود که به مشهورترین خبر اسید پاشی تاریخ ایران بدل شد. استفاده از اسید‌های صنعتی به عنوان سلاح ارتکاب جنایت از نیمه نخست قرن نوزدهم در انگلستان رواج یافت و سپس مانند بسیاری دیگر از پلیدی‌های فرهنگ غربی از طریق مستعمرات به دیگر […]


3 سال پیش admin اجتماعی