نوشته هایی با برچسب داستان سکس با زند فاحشه

زن فاحـشه و مرد عابد / داستان بسیار بسیار جالب و عبرت آموز

زن فاحـشه و مرد عابد / داستان بسیار بسیار جالب و عبرت آموز

شاید شما بسیار شنیده باشید ماجراهای افرادی را که تنها با انجام یک عمل در نزد خداوند چنان جایگاهی پیدا نموده اند، که حق تعالی بهشت را بر آنان واجب می گرداند، هرچند با کوله باری از گناه باشند. مصطفی لعل شاطری: شاید شما بسیار شنیده باشید ماجراهای افرادی را که تنها با انجام یک […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی