نوشته هایی با برچسب داستان سکس دکتر بیمارستان

داستان تعرض جنسی آقای دکتر به زنان و دختران مرده در سردخانه بیمارستان !

داستان تعرض جنسی آقای دکتر به زنان و دختران مرده در سردخانه بیمارستان !

به گزارش فانوس : یک پزشک در امریکا وقتی دختر یا زنان بیمار جان می باختند داوطلب کشیک شب بیمارستان می شد و در سردخانه به اجساد آنان تجاوز می کرد. فانوس : پزشکی در امریکا وقتی دختر یا زنان بیمار جان می باختند داوطلب کشیک شب بیمارستان می شد و در سردخانه به اجساد […]


2 سال پیش admin مجله خبری