شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"داستان عبرت آموز"

داستانی جالب از شیخ رجبعلی خیاط و پرونده ای که گم شده بود

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط فرمود: چهار سال است شوهر خواهرت از دنیا رفته، یک مرتبه هم به خواهرت و بچه هایش سر نزده ای، انتظار داری کارت هم پیچ نخورد؟! تا نروی و رضایت آنها را جلب نکنی، مشکلت حل نمی شود. .داستان عبرت آموز,شیخ رجبعلی خیاط,داستان جالب حل مشکل, به گزارش فانوس ، منظور از صله رحم، فقط دیدار اقوام نیست، بلکه یاری رساندن و رفع نیاز بستگان نیز جزئی از معنای صله رحم است؛ اگرچه ممکن است عقیده و مشرب فکری آن ...

ادامه نوشته