نوشته هایی با برچسب داستان عبرت آموز

داستانی جالب از شیخ رجبعلی خیاط و پرونده ای که گم شده بود

داستانی جالب از شیخ رجبعلی خیاط و پرونده ای که گم شده بود

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط فرمود: چهار سال است شوهر خواهرت از دنیا رفته، یک مرتبه هم به خواهرت و بچه هایش سر نزده ای، انتظار داری کارت هم پیچ نخورد؟! تا نروی و رضایت آنها را جلب نکنی، مشکلت حل نمی شود. .داستان عبرت آموز,شیخ رجبعلی خیاط,داستان جالب حل مشکل, به گزارش فانوس ، منظور […]


2 سال پیش admin دینی و مذهبی