نوشته هایی با برچسب داستان قرآنی

ایمان گروه اندكی به دعوت الیاس ـ علیه السلام

ایمان گروه اندكی به دعوت الیاس ـ علیه السلام

حضرت الیاس و شیوه دعوت او یكی از پیامبران مرسل، حضرت الیاس است كه نام مباركش در قرآن در دو مورد آمده است، در یك جا به عنوان انسانی شایسته در ردیف زكریا و عیسی و یحیی ـ علیهم السلام ـ ذكر شده (انعام ـ 85) و در جاهای دیگر به عنوان پیامبر مرسل یاد […]


4 سال پیش admin دینی و مذهبی