شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"داستان مرد عابد و زن فاحشه"

زن فاحـشه و مرد عابد / داستان بسیار بسیار جالب و عبرت آموز

شاید شما بسیار شنیده باشید ماجراهای افرادی را که تنها با انجام یک عمل در نزد خداوند چنان جایگاهی پیدا نموده اند، که حق تعالی بهشت را بر آنان واجب می گرداند، هرچند با کوله باری از گناه باشند. مصطفی لعل شاطری: شاید شما بسیار شنیده باشید ماجراهای افرادی را که تنها با انجام یک عمل در نزد خداوند چنان جایگاهی پیدا نموده اند، که حق تعالی بهشت را بر آنان واجب می گرداند، هرچند با کوله باری از گناه باشند، به نحوی که ...

ادامه نوشته