نوشته هایی با برچسب داستان کوتاه تاثیر گذار

کمک شیطان به مرد عابد ! / داستان کوتاه بسیار جالب

کمک شیطان به مرد عابد ! / داستان کوتاه بسیار جالب

اورده اند که مردی صبح گاهان برای ادای نماز صبح روانه مسجد شد در راه پایش سر خورد و در گودالی اب فرود آمد به منزل برگشت و پس از تعویض لباس دوباره روانه مسجد شد . دوباره همانجا سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوی خانه برگشت برای بار سوم لباس پوشید […]


4 سال پیش admin داستان