نوشته هایی با برچسب دختر کوچک و مادر مریض

روح دختر کوچک و آقای دکتر

روح دختر کوچک و آقای دکتر

در مطب دکتر به شدت به صدا درامد . دکتر گفت: در را شکستی ! بیا تو در باز شد و دختر کوچولوی نه ساله ای که خیلی پریشان بود ، به طرف دکتر دوید : آقای دکتر ! مادرم ! و در حالی که نفس نفس میزد ادامه داد : التماس میکنم با من […]


4 سال پیش admin دسته‌بندی نشده